Diagnoza Psychologiczna w Działalności Klinicznej

12 stycznia, 2021

Rynek i Przedsiębiorstwo w Agrobiznesie

25 listopada, 2020

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA OD PODSTAW

7 września, 2020

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z Pomocą Psychologiczną

7 września, 2020

Zarządzanie Jakością

7 września, 2020

Zarządzanie Sytuacjami Kryzysowymi

7 września, 2020

Neurodydaktyka

7 września, 2020

Przygotowanie Pedagogiczne

15 lipca, 2020

Psychodietetyka

30 marca, 2020

Programowanie Aplikacji Sieciowych

30 marca, 2020