Studia podyplomowe Podstawy Przedsiębiorczości - Słupsk

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

 

Cel studiów 

Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z „Podstaw przedsiębiorczości” zapewniających uczniom dostęp do wiedzy warunkującej aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym regionu, państwa i świata.

 

Adresaci

Nauczyciele oraz osoby zakładające i prowadzące firmy.

 

Korzyści dla słuchaczy

Słuchacz uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotu: Podstawy Przedsiębiorczości w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

Ramowy program 

 • Rozwój człowieka – jego potrzeby i mechanizmy motywacyjne
 • Ekonomia gospodarstwa domowego
 • Otoczenie gospodarstwa z elementami mikroekonomii
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstw w systemie rynkowym
 • Komunikacja międzyludzka
 • Dochody i ich pomnażanie
 • Rynek pracy i prawa nim rządzące
 • Gospodarowanie na rynku zintegrowanym
 • Zakładanie własnej firmy
 • Seminarium dyplomowe

 

Forma zaliczenia 

 • Test z wybranych zagadnień programowych
 • Praca dyplomowa
 • Praktyki

 

Czas trwania studiów 3 semestry/ 350 godzin

Leave a Reply