Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Studia podyplomowe Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Słupsk

Centrum Edukacyjne Technik zachęca do skorzystania z możliwości pozyskania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na różne formy szkoleniowe oraz studia podyplomowe.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników.

Wysokość dofinansowania z KFS:

  • Pracodawca, który zatrudnia powyżej 10 pracowników może otrzymać 80% dofinansowania kosztów– z własnych środków pokryje 20% kosztów.
  • Pracodawca, który zatrudnia do 10 pracowników może otrzymać 100% dofinansowania kosztów.
  • Kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Kto może ubiegać się o środki KFS?

  • Każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika.
  • Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy zatrudnieni są pracownicy korzystający ze wsparcia
  • Nie ma znaczenia wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych u beneficjenta
  • Pracodawca może sam skorzystać z KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy

W 2019 roku środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego będące w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy mogą zostać przeznaczone na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej właściwego dla Państwa firmy Powiatowego Urzędu Pracy