Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z Pomocą Psychologiczną

7 września, 2020

Neurodydaktyka

7 września, 2020

Coaching, mentoring, tutoring, e-learning

7 września, 2020

Dydaktyka Języka Polskiego jako Obcego – moduł I i II

20 stycznia, 2020

Zarządzanie Oświatą

9 lipca, 2019

Zarządzanie Gastronomią i Dietetyka

9 lipca, 2019

Wsparcie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Zachowania

9 lipca, 2019

Technologia Żywności i Żywienia Człowieka

9 lipca, 2019

Specjalista zajęć kreatywnych

9 lipca, 2019

Emisja i Higiena Głosu

8 lipca, 2019