Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą - Słupsk

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku 

Cel studiów

Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego i twórczego zarządzania placówką oświatową, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z „filozofii” i zasad reformy oświatowej oraz regionalnej polityki edukacyjnej.

 

Adresaci studiów

Studium przeznaczone jest dla dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli oraz pracowników oświatowej administracji samorządowej. Studia Zarządzania Oświatą przeznaczone są także dla osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie.

 

Program studiów

 • Komunikacja społeczna
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Prawo oświatowe
 • Finanse placówek oświatowych
 • Kontrola działalności finansowej
 • Marketing usług oświatowych
 • Zarządzanie jakością (diagnoza, rozwój, badanie, ocena stanu)
 • Zarządzanie operacyjne i strategiczne
 • Wspieranie rozwoju
 • Stosowanie technik informatycznych w zarządzaniu jednostką edukacyjną
 • Współpraca z czynnikami zewnętrznymi jednostki oświatowej
 • Seminarium dyplomowe

 

Opiekun merytoryczny

Doc. Bogdan Musznicki

Dziekan Wydziału Zarządzania i Przedsiębiorczości w Słupsku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Wieloletni edukator oświatowej kadry kierowniczej, dyrektor szkół oraz praktyk w zarządzaniu placówkami oświatowymi.

Absolwent Politechniki Koszalińskiej oraz Społecznej Akademii Nauk w zakresie Metodologii nauk o zarządzaniu.

 

Forma zaliczenia

 • Praca dyplomowa

Czas trwania studiów: 2 semestry / 218 godz.

Leave a Reply