Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą - Słupsk

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku 

Cel studiów:

Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego i twórczego zarządzania placówką oświatową, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z „filozofii” i zasad reformy oświatowej oraz regionalnej polityki edukacyjnej.

Adresaci studiów:

Studium przeznaczone jest dla dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli oraz pracowników oświatowej administracji samorządowej. Studia Zarządzania Oświatą przeznaczone są także dla osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie.

Program studiów:

 • Komunikacja społeczna
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Prawo oświatowe
 • Finanse placówek oświatowych
 • Kontrola działalności finansowej
 • Marketing usług oświatowych
 • Zarządzanie jakością (diagnoza, rozwój, badanie, ocena stanu)
 • Zarządzanie operacyjne i strategiczne
 • Wspieranie rozwoju
 • Stosowanie technik informatycznych w zarządzaniu jednostką edukacyjną
 • Współpraca z czynnikami zewnętrznymi jednostki oświatowej
 • Seminarium dyplomowe

Opiekun merytoryczny:

Doc. Bogdan Musznicki

Dziekan Wydziału Zarządzania i Przedsiębiorczości w Słupsku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Wieloletni edukator oświatowej kadry kierowniczej, dyrektor szkół oraz praktyk w zarządzaniu placówkami oświatowymi.

Absolwent Politechniki Koszalińskiej oraz Społecznej Akademii Nauk w zakresie Metodologii nauk o zarządzaniu.

Forma zaliczenia:

 • Praca dyplomowa

Czas trwania studiów: 2 semestry / 218 godz.

Leave a Reply