Studia podyplomowe Specjalista zajęć kreatywnych - Słupsk

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

 

Cel studiów:

Słuchacz nabędzie umiejętności prowadzenia zajęć różnymi technikami arterapeutycznymi (muzyka, plastyka, ruch) i innymi terapiami. Łączy je w zalezności od potrzeb wychowanków.

Zajęcia rozwijające kreatywność służą rozwijaniu wyobraźni, zainteresowań, motywacji do działania i aktywności twórczej podopiecznych oraz wyrażaniu przeżyć i emocji za pomocą dostępnych dla nich środków wyrazu, szczególnie artystycznych, praktycznych i technicznych.

Adresaci:

Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych.

Osoby posiadające wykształcenie pedagogiczne (szczególnie tyflopedagogika, surdopedagogika i oligofrenopedagogika) mogą prowadzić te zajęcia w szkołach.

Absolwenci wyższych uczelni mogą realizować zajęcia kreatywne w domach opieki, sanatoriach, ośrodkach kultury i jako narzędzie kompleksowej rehabilitacj

Ramowy program

 • Elementy psychologii rozwojowej
 • Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i biomechaniki
 • Podstawy terapii pedagogicznej
 • Historia arteterapii
 • Choreoterapia
 • Muzykoterapia
 • Plastykoterapia
 • Dramatoterapia
 • Florystyka
 • Sztuka kulinarna
 • Ćwiczenia rozwijające kreatywność (myślę i działam)
 • Etapy rozwoju kreatywności człowieka
 • Inne formy terapii
 • Sesja arteterapeutyczna
 • Metodyka zajęć kreatywnych
 • Wprowadzenie do pierwszej pomocy
 • Praktyka zawodowa
 • Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia

 • Praca dyplomowa
 • Praktyki zawodowe
 • Egzamin praktyczny

Ilość godzin

350 godzin ( w tym 60 godzin praktyk)

Zapisz się online

Leave a Reply