Studia podyplomowe Trener i Coach - Słupsk

Cel studiów

Kompleksowe przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu trenera i coacha, zarówno w ramach własnej działalności gospodarczej, jak pracy na rzecz różnego rodzaju firm i instytucji (trener wewnętrzny).

 

Adresaci studiów

Studia są skierowane do osób, które zajmują się w praktyce zawodowej szkoleniami/coachingiem i chcieliby zdobyć formalne kompetencje, niezbędne w uzyskaniu rekomendacji PTP oraz zdobycia przewagi na rynku usług szkoleniowych.
W szczególności kierujemy ofertę do menedżerów średniego i wyższego szczebla, nauczycieli oraz wszystkich, którzy zajmują się zawodowo prowadzeniem ludzi do wyznaczonego celu. Zapraszamy wszystkie osoby posiadające predyspozycje do pracy w charakterze trenera i coacha, które planują wykonywanie tego zawodu w przyszłości. Warunkiem niezbędnym jest posiadanie wykształcenia wyższego.

 • Zdobycie formalnych kompetencji do wykonywania dwóch zawodów jednocześnie – trenera i coacha, w cenie jednych studiów.
 • Niepowtarzalny rozwój osobisty podczas treningu interpersonalnego wliczonego w cenę studiów – uczestnik nie ponosi żadnych dodatkowych opłat.
 • Odbycie superwizji trenerskiej wliczone w cenę studiów.
 • Uzyskanie Certyfikatu poświadczającego zdobycie kompetencji na poziomie odpowiadającym, zgodnym z Europejskimi Ramami Kwalifikacji.
 • Korzystanie z treści programowych, niezbędnych podczas ubiegania się o rekomendację PTP.
 • Poznanie innowacyjnego i autorskiego warsztatu pracy trenera i coacha w zakresie szkoleń biznesowych oraz społecznych.
 • Rozwój kreatywności poprzez udział w tworzeniu ćwiczeń i gier szkoleniowo – coachingowych.

Ramowy program

TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH W FORMULE GRUPY OTWARCIA

 • Przedstawienie celów szkolenia i jego programu. Autoprezentacja uczestników. Wyznaczenie oczekiwań względem szkolenia. Ustalenie zasad pracy w grupie. Poznanie swojego funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi i z grupą, rozpoznanie wpływu jaki wywiera się na innych i grupę oraz wpływów jakim się ulega.

TOŻSAMOŚĆ TRENERA/COACHA

 • Przegląd podejść teoretycznych dotyczących pracy trenera i coacha.
 • Różnice i podobieństwa w pełnieniu ról zawodowych. Mapa kompetencji trenera. Odkrywanie własnego potencjału/mocne i słabe strony.
 • Etyka zawodowa trenera i coacha.

ROZWÓJ KLUCZOWYCH KOMPETENCJI TRENERA/COACHA

 • Komunikacja interpersonalna
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Trening kreatywności
 • Trening asertywności i stawiania granic
 • Emisja głosu

WARSZTAT PRACY TRENERA/COACHA

 • Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody prowadzenia szkoleń
 • Zarządzanie procesem grupowym
 • Trudne sytuacje w pracy trenera
 • Trener jako facylitator, mediator i negocjator
 • „Narzędziownia” pracy coacha – modele i metody coachingowe
 • Coach jako towarzysz zmiany – granice w relacji

PROJEKTOWANIE SZKOLEŃ I SESJI COACHINGOWYCH

 • Projektowanie programów szkoleniowych i scenariuszy zajęć
 • Projektowanie sesji coachingowej

SESJA SUPERWIZYJNA

 • Etiudy szkoleniowe i coachingowe prowadzone przez uczestników pod superwizją

 

Forma zaliczenia 

 • Opracowanie 8 godzinnego scenariusza szkolenia
 • Przeprowadzenie 45 minutowego szkolenia, stanowiącego dowolnie wybrany fragment opracowanego scenariusza, pod superwizją
 • Przeprowadzenie 30 minutowej sesji coachingowej pod superwizją

Czas trwania studiów

237 godz.

Nabór trwa cały rok. Rozpoczęcie zajęć na kierunku możliwe jest po uzbieraniu grupy minimum 5 osób.

Leave a Reply