Studia podyplomowe Język Angielski w Wychowaniu Przedszkolnym i Wczesnoszkolnym - Słupsk

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

Cel studiów

Celem studiów jest kompleksowe nabycie wiedzy i kompetencji metodycznych w zakresie metod i technik nauczania języka angielskiego dzieci w wieku 3-10 lat oraz uzyskanie kwalifikacji do nauczania tego języka. Program studiów doskonali wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki i dydaktyki nauczania języka angielskiego.

 

Adresaci studiów

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i klas 1-3 szkół podstawowych, studia pozwolą rozwinąć Ci dotychczasową, znajomość języka angielskiego i przekażemy Ci umiejętności do atrakcyjnego nauczania już najmłodszych dzieci.

 

Forma zaliczenia

  • Test z wybranych zagadnień
  • Praca dyplomowa

Leave a Reply