Studia podyplomowe Grafika Komputerowa i Multimedia - Słupsk

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku 

Cel studiów

Kształcenie specjalistów w zakresie przetwarzania grafiki i dźwięku na potrzeby publikacji elektronicznych. Wyposażenie słuchaczy w kompetencje zarówno w zakresie grafiki i estetyki jak i nowoczesnych technologii informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii www.

Adresaci

Studia skierowane są do dwóch grup docelowych. Pierwsza to osoby zajmujące się zawodowo lub amatorsko tworzeniem różnych form graficznych oraz posiadających kompetencje artystyczne. Druga grupa to osoby z kompetencjami informatycznymi ale nie posiadające umiejętności artystycznych.

Ramowy program

Zajęcia na studiach prowadzone są w nowoczesnej i aktywnej formie laboratoriów, warsztatów, oraz multimedialnych wykładów. Wykładowcy studiów to osoby posiadające doświadczenie praktyczne i artystyczne w zakresie prowadzonych przez siebie przedmiotów.

Ramowy program studiów

  • Wprowadzenie do technologii www: struktura dokumentu HTML, użycie podstawowych znaczników HTML, osadzanie grafiki, obiektów multimedialnych, hiperłącza, kaskadowe arkusze styli (CSS), implementacja arkuszy osadzonych w dokumencie i dołączanych, definiowanie klas, atrybuty stylu dla selektorów i klas.
  • Podstawy estetyki i grafiki
  • Przetwarzanie grafiki na potrzeby publikacji elektronicznych: kompresja – stratna i bezstratna grafiki, popularne standardy kompresji: obrazów gif, jpg, video – mpg, divx, transmisja danych multimedialnych w sieci, przegląd języków skryptowych i ich wykorzystanie w tworzeniu prezentacji multimedialnych, przetwarzanie grafiki rastrowej i wektorowej, aplikacji do przetwarzania materiałów fotograficznych,
  • Przetwarzanie dźwięku na potrzeby publikacji elektronicznych: kompresja – stratna i bezstratna dźwięku, popularne standardy kompresji, transmisja dźwięku w sieci, aplikacje do przetwarzania materiałów audio, praca w nowoczesnym studiu nagrań
  • Skład tekstu – DTP
  • Fotografia cyfrowa
  • Tworzenie zarządzanych serwisów www: instalacja i konfiguracja serwera WWW w środowisku Windows (Webserv), osadzanie kodu PHP w kodzie HTML, generowanie kodu HTML przez PHP, formularze w HTML i obsługa formularzy przez PHP, przesyłanie zmiennych z wykorzystaniem hiperłączy, konfiguracja i zarządzanie bazą danych MySQL (linia poleceń i PHPmyAdmin), tworzenie bazy danych i tabel, wykorzystanie PHP do odczytu i modyfikacji danych w bazie MySQL z wykorzystaniem zapytań SQL, tworzenie serwisu WWW opartego na bazie danych, funkcje biblioteki php_xml,wczytywanie pliku XML do bazy danych, generowanie pliku XML, implementacja arkusza styli XSLT, dynamiczne generowanie grafiki SVG.

Forma zaliczenia

Praca dyplomowa w formie projektu

Czas trwania studiów: 2 semestry/ 220 godzin