Studia podyplomowe Choreoterapia - Pedagogika Tańca - Słupsk

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

 

Cel studiów 

Absolwent specjalności – choreoterapia zostaje wyposażony w wiedzę teoretyczną, a także umiejętności praktyczne z zakresu terapii poprzez taniec i ruch. Rozumiejąc ideę terapii tańcem potrafi wykorzystać zasady terapeutyczne w opiece i w pracy z osobą chorą. Umie posługiwać się różnymi rodzajami tańca, układami choreograficznymi jako metodami psychoterapii. Rozwija zdolności komunikacyjne, wrażliwość oraz profesjonalizm w nawiązywaniu relacji terapeutycznej poprzez taniec. Zostaje przygotowany do pracy z osobami np. z zaburzeniami emocjonalnymi, dolegliwościami fizycznymi, wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, dla których terapia tańcem stanowi ważny element integralnej i kompleksowej rehabilitacji.

Studia te wyposażą w wiedzę i umiejętności z zakresu technik i form tańca oraz norm obowiązujących w poszczególnych jego gatunkach, pomogą w prowadzeniu grup tanecznych i wykorzystaniu tańca w procesie wychowawczym i rozwoju osobistym.
Ćwiczenia z choreoterapii, taneczne mogą stanowić również część zajęć fakultatywnych z wychowania fizycznego.
Choreoterapia jest specjalnością, która zdobywa coraz to większe uznanie szerokiego grona specjalistów, wychodzi jednocześnie naprzeciw potrzebom społecznym uwzględniającym ogromne znaczenie tańca i muzyki dla pełnego zdrowia człowieka.

 

Adresaci studiów 

Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, a w szczególności: pedagogów i psychologów, nauczycieli różnych typów szkół oraz placówek opiekuńczo wychowawczych i resocjalizacyjnych, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych, kuratorów zawodowych, terapeutów, fizjoterapeutów.

 

Ramowy program

 • Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i biomechaniki
 • Wprowadzenie do choreoterapii
 • Historia tańca
 • Metody choreoterapii
 • Elementy psychologii rozwojowej i klinicznej
 • Podstawy terapii pedagogicznej
 • Emisja i higiena głosu
 • Rytmika w terapii
 • Tańce różnych narodów
 • Tańce towarzyskie standardowe
 • Polskie tańce narodowe
 • Tańce towarzyskie latynoamerykańskie
 • Taniec jazzowy
 • Terapia akustyczno-wibracyjna
 • Taniec współczesny
 • Tańce regionalne
 • Tańce historyczne
 • Taniec terapeutyczny
 • Fitness
 • Metodyka nauczania tańca
 • Kompozycja tańca i choreografia
 • Seminarium dyplomowe

 

Forma zaliczenia 

Praca dyplomowa

 

Liczba godzin: 310

Leave a Reply