Studia podyplomowe Rekrutacja - Słupsk

Regionalny Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Słupsku WSG w Bydgoszczy prowadzi rekrutację na studia podyplomowe 2020/2021

I Etap REKRUTACJI:  formularz zgłoszeniowy on-line

II Etap REKRUTACJI:  informacja mailowa o utworzeniu się kierunku i możliwości składania kompletu dokumentów

Wymagane dokumenty:
* formularz zgłoszeniowy (pobierz)
* zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz)
* oświadczenie RODO i regulamin (pobierz)
* regulamin studiów podyplomowych (pobierz)
* odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (kopia)
* 1 zdjęcie legitymacyjne/dowodowe
* dowód osobisty (kopia)
* dowód uiszczenia opłaty wpisowej na rachunek:

CENTRUM EDUKACYJNE „TECHNIK” Sp. z o.o.

76-200 Słupsk, ul. Juliana Tuwima 30

Numer konta bankowego:

II/o PKO BP SA w Słupsku

38 1020 4649 0000 7302 0006 5862

z dopiskiem: SP – WPISOWE – /nazwa kierunku studiów/

 Opłata za naukę składa się z:

bezzwrotnej opłaty wpisowego 200 zł oraz czesnego

Godziny pracy Dziekanatu
pn – pt: 8:00-16:00