Diagnoza Psychologiczna w Działalności Klinicznej

12 stycznia, 2021

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z Pomocą Psychologiczną

7 września, 2020

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych

7 września, 2020

Neurodydaktyka

7 września, 2020

Przygotowanie Pedagogiczne

15 lipca, 2020

Psychodietetyka

30 marca, 2020

Wsparcie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Zachowania

9 lipca, 2019

Stosowana Analiza Zachowania

9 lipca, 2019

Profilaktyka i Terapia Uzależnień

9 lipca, 2019

Organizacja Pomocy Społecznej

9 lipca, 2019