RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA OD PODSTAW

7 września, 2020

Zarządzanie Sytuacjami Kryzysowymi

7 września, 2020

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych

7 września, 2020

Programowanie Aplikacji Sieciowych

30 marca, 2020

Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

9 lipca, 2019

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

9 lipca, 2019

Zarządzanie Oświatą

9 lipca, 2019

Zarządzanie Nieruchomościami

9 lipca, 2019

Zarządzanie Kulturą

9 lipca, 2019

Rachunkowość i Podatki od Podstaw

9 lipca, 2019