Studia podyplomowe Zarządzanie Turystyką i Hotelarstwem - Słupsk

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku 

 

Cel studiów

Nabycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych kadr kierowniczych różnych szczebli i pracowników przedsiębiorstw turystycznych, wykształcenie specjalistów w zakresie zarządzania gospodarką turystyczną w administracji rządowej i samorządowej, przygotowanie osób do samodzielnego prowadzenia przedsiębiorstwa turystycznego oraz uzyskanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych personelu i kadr kierowniczych w hotelarstwie, specjalistów w zakresie administracji i zarządzania hotelarstwem oraz przygotowanie osób do samodzielnego prowadzenia przedsiębiorstwa hotelarskiego. Umożliwienie nauczycielom szkół średnich i policealnych awans na kolejny stopień rozwoju zawodowego lub zdobycie uprawnień do nauczania przedmiotów zawodowych w zakresie hotelarstwa, turystyki, agroturystyki lub rekreacji.

 

Adresaci studiów

Kadra kierownicza (różnych szczebli) oraz szeregowi pracownicy przedsiębiorstw turystycznych i hotelarskich, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcy z branży turystyczno-hotelarskiej, nauczyciele szkół średnich i policealnych.

 

Program studiów

 • Podstawy hotelarstwa
 • Podstawy turystyki
 • Pojęcie przedsiębiorstwa turystycznego
 • Planowanie rozwoju regionalnego i lokalnego
 • Strategie rozwoju turystyki
 • Polityka turystyczna
 • Systemy zarządzania jakością w turystyce
 • Zagospodarowanie turystyczne
 • Organizacja żywienia w turystyce i hotelarstwie
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • Planowanie finansowe
 • Zarządzanie projektem biznesowym
 • Bezpieczeństwo majątku hotelowego
 • Prawo w turystyce i hotelarstwie
 • Zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie turystycznym
 • Informatyka w turystyce i rekreacji
 • Turystyczny rynek e-commerce w Polsce
 • Techniki komunikacji interpersonalnej
 • Marketing usług turystyczno – hotelarskich
 • Sztuka obsługi klienta indywidualnego w turystyce i hotelarstwie
 • Organizacja pracy i technika pracy w hotelarstwie
 • Warsztaty z zakresu gospodarki turystycznej
 • Przedmioty specjalizacyjne (turystyka i hotelarstwo)
 • Dydaktyka przedmiotowa – metodyka nauczania turystyki i hotelarstwa (trzeci semestr)
 • Seminarium dyplomowe

 

Forma zaliczenia

Test z wybranych zagadnień programowych
Praca dyplomowa

Czas trwania studiów: 2 sem / 180 godz lub 3 sem / 350 godz( dla nauczycieli)

 

Zapisz się online

Leave a Reply