Studia podyplomowe Zarządzanie Sytuacjami Kryzysowymi - Słupsk

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

Cel studiów

 • Wykształcenie specjalistów zakresu szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa państwa.
 • Przekazanie niezbędnej wiedzy na temat głównych obszarów bezpieczeństwa wewnętrznego Polski (obrona cywilna, rola policji, rola straży granicznej i innych służb).

 

Adresaci studiów

Adresatami studiów są osoby pełniące funkcje urzędnicze w różnych instytucjach państwowych i samorządowych, w jednostkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Studia adresowane są do osób, które aspirują do stanowisk kierowniczych w danej instytucji. Oferta nasza dotyczy także osób, które chciałyby po raz pierwszy podjąć pracę w instytucjach (urzędach) odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.

 

Ramowy program studiów

 • Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego
 • Rola poszczególnych organów w systemie bezpieczeństwa i zarządzania w sytuacjach kryzysowych
 • System zarządzania kryzysowego
 • Ustrojowe aspekty funkcjonowania państw w zakresie bezpieczeństwa
 • Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
 • Międzynarodowa polityka bezpieczeństwa
 • Ochrona ludności i obrona cywilna w systemie bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • Psychologia konfliktu
 • Zarządzanie informacją i jej bezpieczeństwo
 • Logistyka w sytuacjach kryzysowych

 

Forma zaliczenia

test z wybranych zagadnień programowych

praca dyplomowa

Liczba godzin: 192

Czas trwania studiów: 2 semestry