Studia podyplomowe Zarządzanie Gastronomią i Dietetyka - Słupsk

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku 

 

Cel studiów

Nabycie lub podwyższenie klasyfikacji kadry menadżerskiej i pracowników firm gastronomicznych;przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotów pokrywających się z zakresem niniejszych studiów podyplomowych, przygotowanie do samodzielnego prowadzenia przedsiębiorstw gastronomicznych.

 

Adresaci studiów

 • menadżerowie i pracownicy przedsiębiorstw gastronomicznych, turystycznych i hotelarskich
 • przedsiębiorcy z branży gastronomicznej i turystyczno-hotelarskiej oraz osoby zainteresowane pracą w tych branżach
 • nauczyciele szkół średnich i policealnych

 

Program studiów

 • Zarządzanie
 • Marketing gastronomiczny
 • Podstawy biochemii i chemii żywnościowej
 • Higiena i toksykologia
 • Technologia żywności
 • Towaroznawstwo artykułów spożywczych
 • Podstawy żywienia człowieka
 • Obsługa konsumenta
 • Dietetyka
 • Technologia gastronomiczna
 • Kultura kulinarna regionów Polski
 • Dydaktyka przedmiotowa – metodyka nauczania przedmiotów pokrywających się z zakresem niniejszych studiów podyplomowych (trzeci semestr)
 • Seminarium dyplomowe

 

Forma zaliczenia

Test z wybranych zagadnień programowych
Praca dyplomowa

Czas trwania studiów: 2 semestry / 240 godzin

 

Opiekun merytoryczny

Studia podyplomowe Zarządzanie Gastronomią i Dietetyka - Słupsk

 

Tomasz Kunysz

Pierwsze szlify zdobywał w europejskich restauracjach i hotelach. Od szesnastu lat mieszka i pracuje na powrót w Polsce. Szef kuchni i właściciel Restauracji Gościniec Słupski ,reprezentant polski Mistrzostw Świata BBQ Gronau 2011 obecnie kapitan drużyny – Pomerania Team of Poland na  Olimpiadę kulinarną Erfurt 2012 , uczestnik i sędzia konkursów kulinarnych Pucharu polski z pasji do smaku  i sztuki kulinarnej- założyciel  Atelier Kulinarnego Tomasza Kunysza. Członek ETP ,  Poland i Stowarzyszenia Kucharzy Polskich. Pasje – smak, kolor, fotografika, sporty ex, konie

Studia podyplomowe Zarządzanie Gastronomią i Dietetyka - Słupsk

Leave a Reply