Studia podyplomowe Studia Miejskie – Miasta Małe, Średnie i Duże - Słupsk

Cel studiów

Celem studiów jest  wyposażenie w wiedzę i umiejętności, pozwalające na bycie aktywnym podmiotem / interesariuszem tworzenia i realizacji polityk miejskich, w szczególności w małych i średnich miastach.

Dostarczenie wiedzy o funkcjonowaniu i rozwoju współczesnych miast, z uwzględnieniem miast małych i średnich. Dostarczenie kompetencji pozwalających na budowanie miast zintegrowanych i zrównoważonych, odpowiadających na wyzwania związane ze zmianami klimatu, zmianami demograficznymi, zagrożeniem marginalizacją społeczną i gospodarczą.


Adresaci studiów

Pracownicy samorządowi, w szczególności miast małych i średnich

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych zainteresowanych


Korzyści dla słuchaczy

Studia miejskie skierowane są do osób, które są zainteresowane współtworzeniem miasta jako dobrego miejsca do życia. Studia miejskie dostarczają wiedzy z zakresu funkcjonowania miast we wszystkich aspektach: społeczno-gospodarczym, funkcjonalno-przestrzennym, prawnym, kulturowym i administracyjno-instytucjonalnym. W trakcie studiów słuchacze poznają metody tworzenie polityk publicznych na rzecz miast funkcjonalnych, o wysokiej jakości życia, budowanych zgodnie z aktualnymi trendami, odpowiadających na wyzwania związane ze zmianami klimatu, zmianami demograficznymi, zagrożeniem marginalizacją społeczną i gospodarczą. Słuchacze poznają metody badania i diagnozy problemów i przestrzeni miejskich.

Większość zajęć prowadzona przez praktyków, osoby z doświadczeniem w pracy w administracji samorządowej i centralnej, sektorze prywatnym oraz pozarządowym.

Studia realizowane są w partnerstwie z Kongresem Ruchów Miejskich.


Forma zaliczenia

Praca dyplomowa w formie projektu


Czas trwania studiów

180 godz.


Nabór trwa cały rok. Rozpoczęcie zajęć na kierunku możliwe jest po uzbieraniu grupy minimum 5 osób.

Leave a Reply