Studia podyplomowe Rynek i Przedsiębiorstwo w Agrobiznesie - Słupsk

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku 

Cel studiów

Celem kierunku jest przekazanie wiedzy i nabycie praktycznych i społecznych umiejętności pozwalających funkcjonować w obrocie środkami produkcji i zaopatrzenia w agrobiznesie.

Zarówno rynki jak i przedsiębiorstwa związane w agrobiznesem podlegają dynamicznym zmianom, są one wywoływane między innymi, przez przyśpieszający postęp technologiczny, rosnącą liberalizację gospodarki światowej oraz zmiany o charakterze politycznym. Szczególną rolę na rynkach związanych z agrobiznesem odgrywają przedsiębiorstwa zajmujące się szeroko pojętym obrotem produktami rolnymi oraz zaopatrzeniem rolnictwa w środki do produkcji. Działają one w specyficznym otoczeniu rynkowym — współpracują zarówno z gospodarstwami rolnymi jak i, często globalnymi, przedsiębiorstwami z branży chemicznej czy biotechnologicznej. Duże zróżnicowanie podmiotowe środowiska marketingowego, jak i dynamiczne przemiany agro-rynków stwarzają znaczne wymagania dla zatrudnianych pracowników. Powinni oni posiadać nie tylko wiedzę rolniczą ale również nowoczesną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie rynków, marketingu i funkcjonowania przedsiębiorstwa.

 

Uzyskiwane uprawnienia

Ramowy program

1. Marketing artykułów rolnych

 • Wprowadzenie do marketingu
 • Marketing strategiczny
 • Biznes plan i plan marketingowy
 • Polityka i kreowanie produktu rolnego
 • Polityka cen w przedsiębiorstwie
 • Polityka dystrybucji w przedsiębiorstwie
 • Komunikacja marketingowa
 • Badania rynkowe i marketingowe
 • Zachowania podmiotów rynku rolnego
 • Budowanie relacji z klientem

2. Rynek

 • Nauka o rynku
 • Statystyka dla menedżerów
 • Podstawy prognozowania
 • Rynki rolne na tle międzynarodowym
 • Rynek środków produkcji

3. Przedsiębiorstwo

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Siły sprzedaży w przedsiębiorstwie
 • HR w przedsiębiorstwie
 • Innowacje w przedsiębiorstwie
 • Problemy jakości w przedsiębiorstwie
 • E-biznes

4. Agrobiznes

 • Agrobiznes jako sektor gospodarki
 • Zarządzanie gospodarstwami rolnymi
 • Obrót towarowy w agrobiznesie
 • Produkcja rolnicza (podstawy / lub nowe trendy)

5. Społeczne relacje w biznesie

 • Psychologia i sztuka negocjacji
 • Etyka w biznesie
 • Zrównoważony rozwój

6. Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia

 • test z wybranych zagadnień problemowych
 • praca dyplomowa

Ilość godzin

200 godzin