Studia podyplomowe Psychosomatyka - Słupsk

Cel studiów

Program studiów podyplomowych z zakresu Psychosomatyki został tak skonstruowany, aby odpowiadał na potrzeby praktyki klinicznej, tym samym do współpracy przy nim zostali zaproszeni wybitni specjaliści z zakresu psychosomatyki i psychoterapii.

W obecnych czasach, które wiążą się z życiem w chronicznym stresie, coraz więcej pacjentów ponosi skutki zdrowotne takiego stanu rzeczy. Studia podyplomowe z zakresu Psychosomatyki mogą być wsparciem dla pracowników służby zdrowia, między innymi dla lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek, czy innych specjalistów pragnących wzbogacić swój warsztat terapeutyczny o sprawdzone i efektywne metody pracy w obszarze psychosomatyki i somatopsychologii.

Dzięki udziałowi w zajęciach uczestnicy studiów podyplomowych:

– podniosą swoje kompetencje w zakresie diagnozy różnicowej i specyfiki pomocy psychologicznej w kontakcie z pacjentem z zaburzeniami somatoformicznymi i psychosomatycznymi

– zapoznają się z wybranymi koncepcjami i technikami pracy terapeutycznej z pacjentami chorymi somatycznie i zgłaszającymi objawy somatyczne z uwzględnieni polietiologii tych problemów

– zdobędą podstawy teoretyczne i zapoznają się w wynikami najnowszych badań w zakresie relacje psychika-ciało oraz z ich konsekwencjami dla postępowania terapeutycznego.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy studiów podyplomowych w najnowszą wiedzę psychologiczną, która dotyczy ujmowania relacji między psychiką i ciałem oraz wskazanie na empiryczne źródło jej pochodzenia. Ponadto, zostaną ukazane możliwości, jak i ograniczenia pomocy pacjentom doświadczającym różnego rodzaju objawów somatycznych. Podkreślona będzie polietiologczna koncepcja chorób, konieczność rzetelnej diagnostyki oraz współpraca między przedstawicielami zajmującymi się różnymi aspektami zdrowia.

W ramach studiów podyplomowych studenci zostaną wyposażeni w wiedzę dotyczącą istnienia nie tylko relacji psychosomatycznych, ale również somatopsychicznych. Zależności somatopsychiczne są bardzo istotne, jednak bywają często pomijane w diagnozie psychologicznej pacjenta i mogą prowadzić do błędnego postępowania terapeutycznego. Wiedza, że objawy psychiczne mogą się objawiać pod maską objawów somatycznych, ale i same mogą maskować toczący się proces chorobowy stanowi istotną informację dla wszystkich pracujących w służbie zdrowia i wymaga upowszechnienia.

W ramach studiów podyplomowych studentom zostanie przekazana najnowsza wiedza z zakresu relacji psychosomatycznych i somatopsychicznych w świetle najnowszych badań. Interesująca forma zajęć, obejmująca także warsztaty z zakresu relacji psyche-soma stymulujące autorefleksję uczestników stanowią urozmaicenie proponowanego kierunku studiów podyplomowych.


Adresaci studiów

Studia podyplomowe z zakresu Psychosomatyki są adresowane do osób, które zajmują się problematyką chorób psychosomatycznych i chcą uzupełnić swoją wiedzę oraz nabyć nowe umiejętności. Przede wszystkim są to psychologowie pragnący poszerzyć zakres swoich kompetencji profesjonalnych, jak i lekarze oraz przedstawiciele innych nauk o zdrowiu o udokumentowanym wykształceniu w tym zakresie (np. pielęgniarki, fizjoterapeuci).


Forma zaliczenia

  • pozytywne zaliczenie testu z wiedzy zdobytej podczas zajęć,
  • wykonywanie prac cząstkowych według wskazań prowadzących,
  • merytoryczna aktywność podczas zajęć
  • przy zajęciach zawierających elementy pracy z ciałem aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach i przestrzeganie specyficznych dla tych zajęć reguł organizacyjnych

Czas trwania studiów

190 godz.


Nabór trwa cały rok. Rozpoczęcie zajęć na kierunku możliwe jest po uzbieraniu grupy minimum 5 osób.

Leave a Reply