Studia podyplomowe Psychologia w Sporcie - Słupsk

Cel studiów

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy na temat zastosowania w sporcie teoretycznej i praktycznej psychologii oraz połączenia wiedzy psychologicznej z wiedzą z innych dziedzin związanych z treningiem sportowym, w tym: fizjologii, biomechaniki i treningu sportowego.

Adresaci studiów

Studia skierowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie (magisterskie lub licencjackie) zawodowo i amatorsko związanych ze sportem. Głównymi odbiorcami studiów są trenerzy w klubach sportowych, szczególnie Ci pracujący z dziećmi i młodzieżą, zawodnicy sportowi, nauczyciele wychowania fizycznego, psychologowie, fizjoterapeuci , masażyści zainteresowani pracą w sporcie oraz rodzice, którzy chcą wspomóc sportowy rozwój swoich dzieci.

Korzyści dla słuchaczy

 • Student zdobędzie wiedzę z zakresu psychologii sportu
 • Student zdobędzie praktyczne umiejętności pracy z zawodnikiem sportowym
 • Student poza techniki relaksacyjne i nauczy się je stosować
 • Student zdobędzie wiedzę z zakresu teorii fizjoterapii, biomechaniki i treningu sportowego
 • Student zdobędzie wiedzę z zakresu pracy z grupą
 • Student pozna zasady pracy psychologa w sporcie uczestnicząc w nowatorskim programie praktyk

Program studiów podyplomowych został przygotowany dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym szczególnie pod kątem rozwoju kariery, rozwijania kompetencji uczenia się lub uczenia i rozwijania innych, motywowania, wyzwalania potencjału. Dzięki metodzie edukacji zindywidualizowanej możliwe jest modyfikowanie programu pod kątem osobistych potrzeb edukacyjnych słuchacza, jego predyspozycji i zainteresowań oraz elastyczność w zakresie terminu realizacji zajęć. Wybór zajęć z zastosowaniem tutoringu pozwala na osobisty kontakt z trenerem, którego celem jest wspieranie słuchacza w rozwoju i w planowaniu własnej drogi edukacyjno-zawodowej.

Ramowy program

 • Fizjologia
 • Biomechanika
 • Dietetyka
 • Fizjoterapia i odnowa biologiczna

Warsztat pracy zawodnik-trener-psycholog

 • Podstawy praktyki coachingu w sporcie
 • Teoria treningu sportowego
 • Trening dzieci i młodzieży

Trening relaksacji

 • metody pracy nad świadomością ciała i koncentracją (pilates, stretching treningi relaksacyjne i wizualizacyjne)
 • psychokinezoprofilaktyka

Trening sportowy (bieganie, pływanie, kolarstwo, joga – do wyboru)

 • Zasady tworzenia planu treningowego i prowadzenia dzienniczka sportowego oraz wykorzystania go w pracy psychologa
 • Praktyczne zastosowanie teorii psychologicznych w treningu sportowym

Praktyki studenckie

 • Praktyki w klubie sportowym
 • Superwizja

Forma zaliczenia

 • test z wybranych zagadnień programowych
 • praca dyplomowa

Czas trwania studiów

193 godz.

Leave a Reply