Studia podyplomowe Psychologia Pozytywna - Słupsk

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

Cel studiów 

Psychologia pozytywna jest jedną z wielu dziedzin psychologii. Zajmuje się głównie podłożem dobrego samopoczucia i szczęścia. Skupia się również na umiejętnościach wymagających poprawy. Zachęca do koncentracji na rzeczach, które mogą sprawić, że poczujemy się szczęśliwsi i bardziej spełnieni. W psychologii dużo uwagi poświęcono badaniu negatywnych i patologicznych aspektów życia człowieka (przede wszystkim są to lęk, stres i depresja). Aspekty pozytywne przez długi czas pozostawały na marginesie. Psychologia pozytywna skupia się na naukowym badaniu aspektów pozytywnych, takich jak twórczość, kreatywność, inteligencja emocjonalna, humor, mądrość, szczęście.

Celem studiów podyplomowych jest zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii pozytywnej oraz praktycznych umiejętności jej zastosowania w życiu zarówno osobistym, jak i zawodowym, w różnych obszarach, między innymi w edukacji, ochronie zdrowia czy w biznesie.

 

Adresaci studiów 

Studia podyplomowe są przeznaczone nie tylko dla absolwentów pedagogiki i psychologii, ale dla wszystkich osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu psychologii, przede wszystkim psychologii pozytywnej, aby było możliwe praktyczne jej wykorzystanie w różnego rodzaju sytuacjach, zarówno prywatnych, jak i zawodowych.

 

Ramowy program 

Przedmioty realizowane w ramach studiów podyplomowych zostały podzielone na dwa bloki:

 1. Wybrane koncepcje teoretyczne w psychologii pozytywnej
 • Wprowadzenie do psychologii ogólnej
 • Wprowadzenie do psychologii pozytywnej
 • Psychologia emocji i motywacji
 • Twórczość i kreatywność
 • Inteligencja emocjonalna
 • Humor
 • Dobrostan psychiczny (psychologiczny)
 • Metodologia badań psychologicznych w psychologii pozytywnej
 1. Praktyczne zastosowanie psychologii pozytywnej
 • Psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu
 • Psychologia pozytywna w ochronie zdrowia
 • Psychologia pozytywna w biznesie
 • Pozytywne relacje interpersonalne
 1. Kompetencje psychologiczne z zakresu psychologii pozytywnejWarsztaty dotyczące kształtowania umiejętności psychologicznych z zakresu stosowania interwencji psychologii pozytywnej ważnych podczas radzenia sobie ze stresem, w utrzymaniu dobrostanu psychicznego, podniesieniu jakości życia, rozwijaniu i kształtowaniu sił charakteru, a także w promowaniu zdrowia:
 • coaching
 • pozytywne relacje interpersonalne
 • mindfulness
 • psychologia pozytywna w edukacji
 • psychologia pozytywna w miejscu pracy

 

Forma zaliczenia 

 • minimum 80% obecności na zajęciach,
 • zaliczenie wszystkich zajęć w ramach studiów,
 • zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego z wybranych elementów teoretycznych

 

Czas trwania studiów: 280 godzin

Leave a Reply