Studia podyplomowe Psychologia Kliniczna - Słupsk

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie wiedzy teoretycznej oraz umożliwienie nabycia absolwentom praktycznych i społecznych umiejętności związanych z wykonywaniem pracy psychologa klinicznego przed podjęciem szkolenia specjalizacyjnego. Przybliżenie wiedzy w zakresie uwarunkowań, diagnostyki, psychoprofilaktyki i terapii zaburzeń zdrowia psychicznego i somatycznego. Słuchacz zostanie zapoznany z klasyfikacją, objawami i leczeniem zaburzeń. Celem studiów jest również kształtowanie praktycznych umiejętności analizy danych z poszczególnych metod psychologicznych i integracji materiału klinicznego, jak również rozwijanie kompetencji do oceny funkcjonowania badanego i jego rodziny w różnych sferach i środowiskach.


Adresaci studiów

W pierwszej kolejności na studia Psychologia Kliniczna zapraszamy magistrów psychologii zainteresowanych w przyszłości podjęciem specjalizacji w tej dziedzinie.
Mogą w nich wziąć udział również  absolwenci innych kierunków: pielęgniarki, pedagodzy, logopedzi, rehabilitanci, duszpasterze i inne osoby pracujące „przy łóżku chorego”, mające motywację do poszerzenia wiedzy z psychologii klinicznej.


Forma zaliczenia

Egzamin końcowy w formie testu


Czas trwania studiów

200 godz.


Nabór trwa cały rok. Rozpoczęcie zajęć na kierunku możliwe jest po uzbieraniu grupy minimum 5 osób.

Leave a Reply