Studia podyplomowe Energetyka Odnawialna - Słupsk

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku 

Nowy kierunek studiów podyplomowych!

 

Jaki jest cel studiów podyplomowych Energetyka Odnawialna?

Słuchacz zdobędzie niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia działalności w zakresie wdrażania i oceny odnawialnych źródeł energii. Studia Podyplomowe Energetyka Odnawialna są również studiami kwalifikacyjnymi, realizowanymi w zakresie przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu.

Podstawowym celem studiów jest uzyskanie przez osoby, które posiadają uprawnienia pedagogiczne i ukończyły studia magisterskie lub wyższe studia zawodowe o charakterze przyrodniczym, uprawnień do nauczania przedmiotów związanych z odnawialnymi źródłami energii w szkole.

Korzyści dla słuchacza

Studia Energetyka Odnawialna umożliwiają uaktualnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu odnawialnych źródeł energii w wymiarze potrzebnym do nauczania oraz poszerzenie i uzupełnienie umiejętności zawodowych związanych z nauczaniem tego przedmiotu.

Program studiów

 • Gospodarka energetyczna w Polsce i na świecie
 • Energetyka słoneczna – solarna
 • Energia geotermalna
 • Energia biopaliw
 • Energia odpadów
 • Energia wody
 • Energia wiatru
 • Podstawy przedsiębiorczości w OZE
 • Prawne aspekty rozwoju OZE w UE i Polsce
 • Działalność gospodarcza – podstawy
 • Firma – pierwsze kroki
 • Dokumentacja techniczna, zezwolenia
 • Szkolenia i certyfikaty
 • Program do projektowania PV
 • Założenia własnej działalności gospodarczej – wnioski, formalności, ważne terminy, rozliczenia
 • Seminarium dyplomowe
 • Metodyka nauczania
 • Praktyki

Forma zaliczenia studiów

 • Test z wybranych zagadnień programowych
 • Praca dyplomowa

Forma uczestnictwa

 • stacjonarnie
 • online

Czas trwania studiów: 2 semestry / 215 godzin

Zapisz się online!

Do 100 % dofinansowania na studia podyplomowe z KFS!
Wiecej informacji pod numerem teleefonu: 608 079 532 / 694 400 676