Studia podyplomowe Diagnoza Psychologiczna w Działalności Klinicznej - Słupsk

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Regionalny Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Słupsku

 

Cel studiów

Proces diagnozowania jest jedną z najważniejszych czynności wykonywanych przez psychologa. Diagnozę psychologiczną może postawić tylko psycholog, absolwent pięcioletnich studiów magisterskich. Psycholog, który w swojej pracy skupia się głównie na działalności klinicznej, zazwyczaj ukończył specjalizację z psychologii klinicznej. Oznacza to, że po ukończeniu studiów odbył również czteroletnią specjalizację i zdał państwowy egzamin specjalizacyjny. Psycholog, który prowadzi diagnozę, powinien posiadać niezbędne uprawnienia, przestrzegać Standardów Diagnozy Psychologicznej opublikowanych przez PTP i posługiwać się wyłącznie oryginalnymi narzędziami.

Diagnoza psychologiczna w działalności klinicznej, jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia diagnozy psychologicznej w wielu zróżnicowanych obszarach praktyki klinicznej i dla różnych celów klinicznych.

Adresaci studiów

Studia skierowane są wyłącznie do absolwentów pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku psychologia.

Podczas studiów podyplomowych:

 • słuchacze zostaną zapoznani ze znanymi, podstawowymi narzędziami diagnostycznymi wykorzystywanymi w praktyce psychologicznej, głównie klinicznej,
 • słuchacze zostaną zapoznani z nowymi narzędziami psychologicznymi, od niedawna dostępnymi na rynku psychologicznym,
 • uzupełnią i poszerzą wiedzę na temat psychologicznego funkcjonowania człowieka,
 • zapoznają się z najnowszymi klasyfikacjami chorób i zaburzeń psychicznych i procedurami diagnostycznymi potrzebnymi do rzetelnej oceny tych chorób i zaburzeń,
 • uzupełnią wiedzę na temat zdrowia psychicznego i specyfiki funkcjonowania dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w różnych obszarach.

Program studiów

 • Teoretyczne podstawy psychologicznej diagnozy klinicznej
 • Planowanie i przeprowadzanie psychologicznej diagnozy klinicznej
 • Raport diagnostyczny
 • Formułowanie pisemnych opinii i orzeczeń będących wynikiem procesu diagnostycznego
 • Niestandaryzowane metody diagnozy klinicznej – wywiad i obserwacja
 • Metody standaryzowane w diagnozie klinicznej
 • Wybrane testy psychologiczne
 • Metodologia badań psychologicznych
 • Psychometria
 • Diagnoza procesów poznawczych: inteligencja
 • Diagnoza procesów poznawczych: pamięć i uwaga
 • Diagnoza neuropsychologiczna
 • Diagnoza osobowości i zaburzeń osobowości
 • Diagnoza psychologiczna u osób chorych somatycznie
 • Diagnoza różnicowa zaburzeń psychicznych
 • Diagnoza zaburzeń u dzieci i młodzieży

Forma zaliczenia 

 • Minimum 80% obecności na zajęciach
 • Test z wybranych zagadnień programowych
 • Zaprezentowanie studium przypadku

 Czas trwania studiów: 2 semestry / 280 godzin

Nabór trwa cały rok. Rozpoczęcie zajęć na kierunku możliwe jest po uzbieraniu grupy minimum 5 osób.

Zapisz się wypełniając nasz formularz zgłoszeniowy.

Z kandydatami będziemy się kontaktować telefonicznie po uzbieraniu wymaganej liczby chętnych.

Sprawdź ceny kierunków w naszym cenniku.