Studia podyplomowe Administracja Publiczna - Słupsk

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku 

Cel studiów 

Do najważniejszych celów należy: 

 • pogłębienie wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania jednostek administracji publicznej, 
 • poznanie planu informatyzacji usług publicznych oraz problemów powstających w związku z informatyzacją tych usług, 
 • zapoznanie się ze strukturą i sposobem prowadzenia biuletynu informacji publicznej oraz przykładowym systemem elektronicznego obiegu dokumentów w urzędzie, 
 • zdobycie informacji dotyczących sposobów udoskonalenia kluczowych umiejętności, 
 • rozwiązywania problemów procesowych i podejmowania odpowiednich rozstrzygnięć spraw administracyjnych, 
 • zdobycie wiedzy o sposobach kontroli i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego oraz o finansach publicznych, 
 • ćwiczenie umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi usprawniającymi pracę w administracji. 

Program 

 • Psychologia i etyka w pracy urzędnika 
 • Podstawy finansów publicznych 
 • Kontrola finansów publicznych 
 • Postępowanie administracyjne i sądowe 
 • Przetargi i zamówienia publiczne 
 • Podstawy prawa 
 • Audyt i kontrola w administracji publicznej 
 • Zarządzanie jakością w administracji publicznej 
 • Komunikacja w administracji 
 • Podstawy rachunkowości budżetowej 
 • Zarządzanie strategiczne i operacyjne 
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi 
 • Instytucje i źródła prawa w UE 
 • Polityka regionalna UE 
 • Unijne źródła finansowania inwestycji – zajęcia projektowo – warsztatowe 
 • Technologia informacyjna (ECDL) – w administracji publicznej 
 • Seminarium dyplomowe 

Adresaci studiów 

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu i specjalności, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności niezbędne do wykonywania pracy urzędnika administracji publicznej. 

W programie studiów przewidziane jest przygotowanie uczestników do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL). 

Forma zaliczenia 

 • Egzamin końcowy 
 • Praca dyplomowa 

Czas trwania studiów
 

Liczba godzin: 186 (2 semestry) 

Nabór trwa cały rok. Rozpoczęcie zajęć na kierunku możliwe jest po uzbieraniu grupy minimum 5 osób.