Diagnoza Psychologiczna w Działalności Klinicznej

12 stycznia, 2021

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA OD PODSTAW

7 września, 2020

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z Pomocą Psychologiczną

7 września, 2020

Zarządzanie Jakością

7 września, 2020

Zarządzanie Sytuacjami Kryzysowymi

7 września, 2020

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych

7 września, 2020

Neurodydaktyka

7 września, 2020

Coaching, mentoring, tutoring, e-learning

7 września, 2020

Programowanie Aplikacji Sieciowych

30 marca, 2020

Podyplomowe Studia Menedżerskie

30 marca, 2020