Studia podyplomowe Zintegrowane Zarządzanie Zasobami Obronnymi Państwa - Słupsk

Cel studiów

Celem studiów jest doskonalenie posiadanych oraz zdobycie nowych kwalifikacji z obszaru zarządzania zasobami obronnymi państwa. W ramach studiów uczestnicy mają sposobność nabycia wiedzy i umiejętności pozwalających w sposób kreatywny rozwiązywać złożone problemy o kluczowym znaczeniu dla sprawności i efektywności systemu obronnego kraju. Proces doskonalenia indywidualnego warsztatu intelektualnego słuchaczy wspiera starannie wyselekcjonowana kadra specjalistów, z dorobkiem i doświadczeniem zawodowym, zdobytym w kraju i za granicą.

Dynamika zmian środowiska bezpieczeństwa państwa, narastanie zagrożeń asymetrycznych, trans granicznych generuje często wyzwania na nienotowaną dotychczas skalę.  Sprostanie tym wyzwaniom to umiejętność wykorzystania szans, efektywność zarządzania ryzykiem, skuteczność zapobieganie i eliminowanie symptomów zagrożeń. Studia pozwalają definiować i identyfikować szeroką gamę instrumentów ułatwiających efektywne reagowanie, również w warunkach ograniczonych zasobów.


Adresaci studiów

Zintegrowane zarządzanie zasobami obronnymi państwa nie stanowi wyboru lecz konieczność. Stąd też, nasza oferta studiów adresowana jest do szerokiego grona zainteresowanych problematyką efektywnego, kompleksowego wykorzystania pełnego wachlarza zasobów obronnych, w szczególności służb mundurowych, podmiotów zajmujących się reagowaniem kryzysowym, ochroną infrastruktury krytycznej państwa, obroną cywilną oraz do sfery społeczno-gospodarczej szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego.

Nie oznacza to bynajmniej ograniczenia oferty wyłącznie do tych grup odbiorców, bowiem problematyka zintegrowanego zarządzania zasobami obronnymi państwa  dotyka również całą gamę podmiotów przemysłowych, przedsiębiorców wytwarzających zasoby obronne, świadczących usługi dla struktur ochronnych i obronnych systemu bezpieczeństwa narodowego. Ponadto, utrzymuje potencjał do świadczenia takich usług w ramach wsparcia państwa-gospodarza dla struktur militarnych Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Stanowi również atrakcyjną ofertę dla menadżerów, pracowników administracji państwowej i samorządowej w ramach planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa oraz posłów i senatorów, członków sejmowej i senackiej komisji Obrony Narodowej.

Zakres naszej oferty edukacyjnej jest zatem odzwierciedleniem powszechności narodowego systemu obronnego państwa oraz konieczności sprostania zobowiązaniom sojuszniczym.


Korzyści dla słuchaczy

Efektem studiów jest zasilenie podmiotów zarządzających zasobami obronnymi wysoce wykwalifikowaną, pomocniczą kadrą średniego szczebla administracji, urzędów i instytucji państwa oraz wybranych podmiotów sektora gospodarczo-przemysłowego i usługowego regionu. Absolwenci zintegrowanego zarządzania zasobami obronnymi,  z bagażem praktycznych umiejętności i szerokiej wiedzy merytorycznej stanowić będą przyszłe zaplecze intelektualne podmiotów wspierających system obronny państwa. Zdobyta wiedza i umiejętności w dziedzinie zarządzania, ekonomii i finansów,  bezpieczeństwa, wsparte pierwiastkiem uwarunkowań prawnych funkcjonowania systemu obronnego państwa ogniskują instrumenty i narzędzia praktycznego wymiaru integracji zarządzania.


Forma zaliczenia

Praca dyplomowa polegająca na przygotowaniu materiału koncepcyjnego w wybranym spośród opracowanych tematów problemowych. Opracowanie takie powinno odzwierciedlać zintegrowane podejście do problemu i być rezultatem syntezy wybranego obszaru poznawczego. Praca będzie efektem opracowania przygotowanego w kilkuosobowych zespołach projektowych, w zależności od liczebności grupy.


Czas trwania studiów

240 godz.


Nabór trwa cały rok. Rozpoczęcie zajęć na kierunku możliwe jest po uzbieraniu grupy minimum 5 osób.

Leave a Reply