Studia podyplomowe Zdrowie Publiczne - Słupsk

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku 

Cel studiów

Celem studiów w obszarze zdrowia publicznego jest zdobycie kwalifikacji i umiejętności do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym, proporcjonalnym i edukacyjnym zapobiegającym chorobom, promocji zdrowia i sprawności fizycznej, destrukcji zdrowia. Absolwent studiów uzyska wiedzę dotycząca ochrony zdrowia, rozpoznawania czynników środowiskowych, społecznych i demograficznych.

Program studiów podyplomowych- Zdrowie Publiczne

1. Ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania rynku usług medycznych
2. Edukacja zdrowotna
3. Promocja zdrowia w środowisku społecznym
4. Profilaktyka zdrowia
5. Środowiskowe zagrożenie zdrowia
6. Wybrane zagadnienia epidemiologii
7. Higiena i epidemiologia żywienia
8. Diagnostyka i nadzór zdrowia publicznego
9. Ubezpieczenia zdrowotne
10. Oświata zdrowotna
11. System opieki zdrowotnej
12. Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia
13. Polityka zdrowotna UE i Polski
14. Zarządzanie jakością, kontrola i audyt w ochronie zdrowia
15. Zajęcia terenowe w ośrodkach polityki zdrowotnej
16. Komunikacja z pacjentem i trudnym klientem
17. Przygotowanie Programów profilaktycznych
18. Seminarium dyplomowe

Czas trwania studiów
II semestry

Forma zaliczenia
Test z wybranych zagadnień i praca dyplomowa

Koszt: 3800 zł