Studia podyplomowe Zarządzanie w Sporcie - Słupsk

Cel studiów

Absolwent kierunku „Zarządzanie sportem” uzyska pełną i kompleksową, a także unikatową wiedzę dotyczącą funkcjonowania organizacji sportowych oraz instytucji działających w branży sportowej w warunkach rynkowych. Komplementarna wiedza pozwoli i ułatwi zarządzać wszelkimi organizacjami w tym szczególną uwagę poświęci się organizacjom pozarządowym i innym organizacjom nawiązującym do sportu i rekreacji. Jest to możliwe dzięki połączeniu wiedzy oraz doświadczenia przekazywanego przez wybitnych praktyków, najwyższej klasy trenerów jak i sportowców, którzy prowadzą szeroko pojęty biznes po zakończeniu kariery sportowej. Moduł ten jest kompleksowym kursem „zarządzania w pigułce”. Po ukończeniu, uczestnicy mają podstawową wiedzę z zarządzania typową dla programów menedżerskich na całym świecie.

Adresaci studiów

Studia dedykowane dla osób chcących zarządzać organizacjami sportu profesjonalnego i amatorskiego. Osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z zakresu zarządzania, także do tych, którzy zamierzają pracować w klubach i innych organizacjach  w przyszłości. Także dla zarządzających obiektami sportowymi i pracowników jednostek samorządu terytorialnego, odpowiedzialnych za rozwój sportu społeczności lokalnych, a szczególnie dla sportowców kończących swą karierę i byłych sportowców, którzy zamierzają kontynuować pracę w sporcie jako zarządzający organizacjami sportowymi.

Korzyści dla słuchaczy

Studia zapewnią wiedzę i dobre praktyki dla osób zarządzających klubami sportowymi, związkami sportowymi, spółkami, ligami sportowymi i obiektami sportowymi, organizacjami sportu amatorskiego. To również program dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się sportem w regionie. ​Program studiów poszerza wiedzę i rozwija umiejętności w tematyce marketingu, finansowania w sporcie, zarządzania organizacjami sportowymi na różnym poziomie sportu i w różnych dyscyplinach sportowych oraz komunikowania się z rynkiem docelowym. Korzyści z ukończenia programu to także umiejętność prowadzenia działalności nawiązującej do sportu i rekreacji czy sprawne komunikowanie się i tworzenie relacji ze zróżnicowanymi interesariuszami tych organizacji. Pracodawca odniesie korzyść wzbogacając się w wykwalifikowanego pracownika, który skutecznie zarządza wszelkimi podmiotami sportowymi.

 

Ramowy program

 • Podstawy zarządzania
 • Organizacja sportu w Polsce
 • Kluby i organizacje sportowe w prawie polskim na tle rozwiązań zagranicznych
 • Prawo a sport w Polsce
 • Zarządzanie instytucjami publicznymi w sporcie
 • Organizacja i zarządzanie kwalifikowanymi klubami sportowymi
 • Zarządzanie sytuacją kryzysową sporcie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w klubie sportowym
 • Marketing sportowy
 • Komunikacja marketingowa w sporcie
 • Coaching w sporcie
 • Menadżer sportowy w systemie zarządzania klubem
 • Finansowanie sportu w Polsce i na Świecie
 • Zarządzanie finansami zawodowych klubów sportowych
 • Zarządzanie projektami w sporcie
 • Zarządzanie międzynarodowymi projektami w sporcie
 • Organizacja i zarządzanie imprezami sportowo-rekreacyjnymi
 • Praca społeczna i wolontariat w zarządzaniu imprezami sportowymi
 • Event management
 • Wstęp do analizy danych w zarządzaniu organizacjami sportowymi
 • Bezpieczeństwo imprez sportowych
 • Budowa i wyposażenie obiektów sportowych
 • Zarządzanie obiektami sportowymi

 

Forma zaliczenia

 • test z wybranych zagadnień programowych
 • praca dyplomowa

Czas trwania studiów

180 godz.

 

Nabór trwa cały rok. Rozpoczęcie zajęć na kierunku możliwe jest po uzbieraniu grupy minimum 5 osób.

Leave a Reply