Studia podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Informatycznym - Słupsk

Cel studiów

Słuchacze studium uzyskują umiejętności niezbędne do opracowania i wdrożenia procedur związanych z bezpieczeństwem systemu, którym zarządzają, zarządzania systemami lokalnymi i sieciowymi opartymi na systemach operacyjnych Windows i Linux. Słuchacze zapoznają się z elementami kryptografii, zasadą działania podpisu elektronicznego itd.

Adresaci studiów

Adresatami studium są osoby zajmujące się bezpieczeństwem informatycznym firm.

Ramowy program

 • System operacyjny Unix
 • Budowa sieci opartych na serwerach Linux; zasady pracy w środowisku unixowym; zarządzanie sieciami opartymi o serwery z rodziny Unix; zabezpieczanie sieci Unix i Linux
 • Sieci komputerowe
 • Zasady budowy systemów sieciowych; modele warstwowe sieci; zabezpieczanie sieci  komputerowych; nadzór i monitorowanie sieci
 • System operacyjny Windows
 • Budowa sieci opartych na serwerach; sieci jedno i wielo domenowe; protokół Kerberos,
 • Zabezpieczanie systemów opartych na serwerach Windows; konfiguracja serwerów i stacji  roboczych; mechanizmy nadzorowania i śledzenia
 • Elementy kryptografii
 • Matematyczne podstawy kryptografii; zasady działania infrastruktury klucza publicznego; podpis  elektroniczny; różne protokoły szyfrujące; łamanie szyfrów
 • Bezpieczeństwo Systemów
 • Aspekty bezpieczeństwa danych; metody i środki ochrony danych; modele bezpieczeństwa  danych; bezpieczeństwo w systemach baz danych SQL; zasady projektowania bezpiecznych baz danych
 • Czym jest polityka bezpieczeństwa, wady i zalety wdrażania polityki bezpieczeństwa, zasady  budowy prawidłowej polityki bezpieczeństwa informatycznego, przykłady polityk bezpieczeństwa
 • Sieci komputerowe
 • Zabezpieczanie serwisów internetowych
 • Technologie tworzenia serwisów internetowych; zasady zabezpieczania serwisów internetowych;
 • Mechanizmy tworzenia bezpiecznego kodu; konfiguracja serwera www
 • Bezpieczeństwo w e-biznesie
 • Zasady budowy systemów e-biznesowych; mechanizmy ochrony bezpieczeństwa transakcji  handlu elektronicznego; zastosowanie metod kryptograficznych w handlu elektronicznym
 • Ocena systemów w zakresie bezpieczeństwa
 • Standardy i normy w zakresie oceny bezpieczeństwa systemów informatycznych
 • Audyt systemów IT
 • Zasady przeprowadzania audytów systemów informatycznych pod kątem bezpieczeństwa
 • Wytwarzanie oprogramowania
 • Elementy inżynierii oprogramowania; metody planowania projektów informatycznych; złożoność  projektów i metody radzenia sobie ze złożonością; fazy projektu IT; zarządzanie integralnością,  ryzykiem i jakością; zarządzanie zmianami; ponowne użycie
 • Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia

 • Test z wybranych zagadnień programowych
 • Praca dyplomowa

Czas trwania studiów

192 godz.

Nabór trwa cały rok. Rozpoczęcie zajęć na kierunku możliwe jest po uzbieraniu grupy minimum 5 osób.

Leave a Reply