Studia podyplomowe Psychologia w Zarządzaniu i Biznesie - Słupsk

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku 

 

Cel studiów

Kierunek „Psychologia w Zarządzaniu i Biznesie” jest wyjątkową ofertą łączącą w sobie sprawdzoną, rzetelną wiedzę z zakresu psychologii i marketingu z praktycznym wymiarem funkcjonowania pracowników na terenie organizacji. Głównym celem studiów jest doskonalenie kluczowych kompetencji psychologicznych i społecznych, niezbędnych dla efektywnego poruszania się w szeroko pojętej sferze biznesu.

W programie studiów uwzględniono specyficzne zadania i trudne sytuacje, które pojawiają się życiu zawodowym. Studia pozwalają lepiej zrozumieć psychologiczne mechanizmy zachowań człowieka w wyżej wymienionych sytuacjach. Dają możliwość przewidywania zachowań i relacji w zespołach pracowniczych.

Studia na kierunku „Psychologia w Zarządzaniu i Biznesie” dają także możliwość rozwijania niezbędnych umiejętności i rozszerzenia wiedzy m.in. w zakresie:

 • diagnozowania i skutecznego rozwiązywania wybranych problemów na terenie organizacji/firmy,
 • realizacji szeroko pojętych działań promocyjno – reklamowych,
 • wykorzystania technik wpływu społecznego w różnych kontekstach życia zawodowego,
 • wspierania rozwoju zawodowego (własnego oraz pozostałych pracowników),
 • skutecznego budowania relacji interpersonalnych,
 • twórczego podejmowania decyzji w sytuacjach biznesowych,
 • rozwoju kompetencji osobistych niezbędnych w pracy zawodowej.

 

Adresaci studiów

Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych zainteresowanych kompleksowym podnoszeniem swoich kwalifikacji i kompetencji psychospołecznych, przydatnych w sferze relacji biznesowych.
W szczególności studia adresowane są do pracowników firm prywatnych i instytucji niekomercyjnych, dążących do profesjonalnego realizowania zadań i celów biznesowych, a także do menedżerów, osób odpowiedzialnych za kształtowanie relacji z klientami oraz budowanie wizerunku firmy/instytucji.

 

Kadra dydaktyczna

Wśród wykładowców znajdują się specjaliści (m.in. psycholodzy biznesu, ekonomiści, specjaliści PR) o bogatym doświadczeniu praktycznym, jak również wykładowcy uczelni wyższych – autorzy opracowań naukowych z danego zakresu. Zajęcia praktyczne prowadzą doświadczeni specjaliści, trenerzy biznesu.

 

ATUTY

Program studiów podyplomowych został przygotowany dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym szczególnie pod kątem rozwoju kariery, rozwijania kompetencji uczenia się lub uczenia i rozwijania innych, motywowania, wyzwalania potencjału. Dzięki metodzie edukacji zindywidualizowanej możliwe jest modyfikowanie programu pod kątem osobistych potrzeb edukacyjnych słuchacza, jego predyspozycji i zainteresowań oraz elastyczność w zakresie terminu realizacji zajęć. Wybór zajęć z zastosowaniem tutoringu pozwala na osobisty kontakt z trenerem, którego celem jest wspieranie słuchacza w rozwoju i w planowaniu własnej drogi edukacyjno-zawodowej.

 

Ramowy program studiów

 • Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania
 • Problemy decyzyjne w biznesie
 • Trening kompetencji menedżerskich
 • Psychologia rynków finansowych
 • Techniki motywowania zespołu
 • Negocjacje i mediacje w biznesie
 • Zarządzanie zmianą w organizacji
 • Psychologia reklamy
 • Psychologia zachowań konsumenckich
 • Trening rozwiązywania konfliktów na terenie organizacji
 • Skuteczne zarządzanie sobą w czasie
 • Etykieta w biznesie
 • Psychologia kontaktu z klientem
 • Metody i techniki diagnozy na terenie organizacji
 • Media relations
 • Praktyka PR
 • Kampanie marketingowe – planowanie, realizacja, pomiar efektywności
 • Wypalenie zawodowe i mobbing – metody diagnozy i przeciwdziałania

 

Forma zaliczenia

 • Test z wybranych zagadnień programowych
 • Praca dyplomowa

Czas trwania studiów: 2 semestry / 191 godzin

Zapisz się online

Leave a Reply