Studia podyplomowe Programowanie Aplikacji Sieciowych - Słupsk

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku 

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest wszechstronnie przygotowanie słuchacza do podjęcia pracy jako programista aplikacji webowych. Uczestnik posiądzie szeroką wiedzą w zakresie możliwości zastosowania najpopularniejszych technologii realizacji tej klasy systemów: ich zalet oraz ograniczeń.
Absolwent będzie posiadać następujące umiejętności:

 • znajomość HTML/CSS oraz podstaw technik multimedialnych związanych z WWW – w tym umiejętność tworzenia layoutu HTML/CSS na podstawie projektu graficznego, umiejętność tworzenia layoutów na potrzeby urządzeń mobilnych – mobile Web,
 • znajomość JavaScript oraz AJAX (jQuery),
 • znajomość języka C# oraz platformy .NET,
 • podstawowa znajomość zagadnień związanych z relacyjnymi bazami danych oraz znajomość popularnych systemów realizujących mapowanie obiektowo-relacyjne (Entity Framework),
 • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem aplikacji webowych i sposobami zabezpieczenia aplikacji przed typowymi atakami,
 • znajomość systemu kontroli wersji GIT

Adresaci

Studia podyplomowe skierowane są do osób, które niekoniecznie ukończyły studia o charakterze informatycznym, lecz pokrewnym np. matematyka, fizyka, ekonometria 3, 4, 5- letnie  (rodzaj ukończonych studiów nie ma jednak kluczowego znaczenia), posiadają podstawową wiedzę z programowania np. w języku C++, C#, Java, PHP, Pascal lub miały styczność z technologiami webowymi.

Ramowy program

1.    Programowanie obiektowe w języku C#

 • przypomnienie podstaw programowania obiektowego (klasy, interfejsy, dziedziczenie, polimorfizm),
 • programowanie obiektowe w języku C# na platformie .NET – elementy różniące C# od innych języków OOP,
 • programowanie asynchroniczne (async i await),
 • zapytania LINQ,
 • wyrażenia lambda

2.    Projektowanie stron internetowych

 • język opisu stron internetowych (HTML),
 • kaskadowe arkusze stylów (CSS),
 • środowiska wspomagające tworzenie interfejsu graficznego (Bootstrap),
 • budowanie responsywnych stron internetowych,
 • podstawy optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych (SEO)

3.    Prototypowanie i projektowanie interfejsu użytkownika

 • przygotowanie materiałów graficznych interfejsu,
 • zasady budowy interfejsu użytkownika – ergonomia, przejrzystość, funkcjonalność,
 • wykorzystanie narzędzi do prototypowania i pracy grupowej (Moqups)

4.    Bazy danych

 • projektowanie baz danych (tabele, relacje, klucze),
 • uwierzytelnianie i autoryzacja w zarządzaniu bazą i na potrzeby aplikacji sieciowych,
 • podstawowe instrukcje SQL,
 • widoki i procedury składowane,
 • utrzymanie bazy danych i optymalizacja,
 • kopie zapasowe i odtworzenie awaryjne

5.    Programowanie aplikacji MVC na platformie .NET

 • koncepcja MVC – model, widok, kontroler,
 • strony wzorcowe (master page) i widoki częściowe,
 • współpraca z bazą danych (Entity Framework),
 • operacje na danych (CRUD),
 • walidacja danych użytkownika,
 • uwierzytelnianie lokalne i OAuth 2,
 • globalizacja aplikacji,
 • testy jednostkowe

6.    Programowanie po stronie klienta

 • podstawy języka JavaScript,
 • środowisko jQuery,
 • aplikacje klienckie AngularJS

7.    Zarządzanie projektami programistycznymi
8.    Seminarium dyplomowe

 

Forma zaliczenia

 • egzamin pisemny (test)  z wybranych zagadnień programowych
 • praca dyplomowa

Czas trwania studiów: 2 semestry / 200 godzin

Leave a Reply