Studia podyplomowe Mediacje Rodzinne z Elementami Pomocy Psychologicznej dla Rodziny - Słupsk

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

 

Cel studiów 

Studia podyplomowe łączą dwie specjalności: mediacje rodzinne oraz pomoc psychologiczną w pracy z rodzinami. Wiedza psychologiczna z zakresu funkcjonowania rodziny łączy się z umiejętnościami praktycznymi, które uczestnicy będą mogli wykorzystać w pracy z rodziną, zwłaszcza w sytuacjach trudnych.

Studia dają możliwość nabycia kompetencji mediacyjnych oraz rozwoju warsztatu pracy z rodziną. Celem studiów jest kształcenie w zakresie obu tych specjalności przydatnych zarówno w poszukiwaniu konstruktywnych rozwiązań konfliktów pomiędzy rodzicami, pomocy w wypracowaniu porozumienia, które ma na celu ochronę więzi rodzinnych – przede wszystkim w drodze mediacji sądowych i pozasądowych, jak i udzielania pomocy rodzicom w odniesieniu do zachowań problemowych dzieci.

 

Ramowy program

Przedmioty realizowane w ramach studiów podyplomowych zostały podzielone na 3 bloki:

 1. Przedmioty ogólne:
 • Psychologia małżeństwa i rodziny
 • Rodzina w ujęciu systemowym
 • Przemoc w rodzinie i interwencja kryzysowa
 1. Mediacje rodzinne:
 • Podstawy kierowania procesem mediacji rodzinnych
 • Zaawansowane strategie pracy mediatora rodzinnego
 • Mediacje rodzinne w konfliktach rozwodowych i porozwodowych
 • Zastosowanie mediacji w konfliktach międzypokoleniowych
 • Mediacje rodzinne w praktyce
 • Elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego w kontekście mediacji rodzinnych
 • Emocje i stres w czasie negocjacji/mediacji
 1. Podstawy pomocy psychologicznej dla rodziny:
 • Podstawy pomocy psychologicznej w pracy z rodzicami
 • Pomoc psychologiczna rodzinie w wybranych problemach dzieci i młodzieży
 • Warsztaty umiejętności dla rodziców i prowadzenia grupy wsparcia
 • Problemy rodziców i pomoc psychologiczna w praktyce
 • Etyczne aspekty pracy psychologa
 • Kompetencje psychologiczne mediatora – podstawy komunikacji interpersonalnej

 

Forma zaliczenia

 • minimum 80% obecności na zajęciach,
 • zaliczenie poszczególnych zajęć w ramach studiów
 • zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego z wybranych elementów teoretycznych

 

Czas trwania: 280 godzin

 

Leave a Reply