Studia podyplomowe Logistyka i Transport - Słupsk

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

Cel studiów:

Przygotowanie do wykonywania zawodu logistyka, spedytora lub transportowca jako wysoko wykwalifikowanego specjalisty, a w dalszej kolejności także managera w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, materialnymi i ludzkimi, szczególnie w przedsiębiorstwach międzynarodowego i krajowego transportu osób lub rzeczy oraz w centrach logistycznych.

Adresaci studiów:

Studia kierowane są w pierwszej kolejności do licznego grona osób pracujących lub współpracujących z przedsiębiorstwami transportowymi, spedycyjnymi lub logistycznymi funkcjonującymi na rynku krajowym, wewnątrzwspólnotowym lub międzynarodowym.

Korzyści dla studentów:

Wyposażenie w/w grona osób w nowoczesną wiedzę z zakresu zasad funkcjonowania coraz bardziej integrującego się rynku transportowego, powinno zaowocować dalszym wzrostem profesjonalizmu oferowanych usług, a w konsekwencji wzmocnieniem polskiego transportu na arenie międzynarodowej. Pragmatyczne traktowanie wiedzy oferowanej słuchaczom niniejszych studiów stanowi unikalne w skali całego kraju podejście do kształcenia wysokiej klasy specjalistów.

Ramowy program studiów:

 • Analiza i zarządzanie finansami
 • Zarządzanie strategiczne i operacyjne
 • Controlling w logistyce
 • Komunikacja interpersonalna
 • Negocjacje w logistyce
 • Podstawy prawa (cywilnego, handlowego, pracy)
 • Dostęp do zawodu w transporcie drogowym
 • Ubezpieczenia w transporcie
 • Spedycja krajowa i międzynarodowa
 • Przewozy specjalne (ATP, zwierząt)
 • Przewozy specjalne (ADR)
 • Sterowanie flotą pojazdów
 • Gospodarowanie w gałęziach transportu
 • Trendy w transporcie UE
 • Polityka transportowa
 • Eksploatacja pojazdów
 • Podstawy handlu międzynarodowego
 • Obsługa ładunków skonteneryzowanych
 • Transport multimodalny
 • Ekologistyka
 • Podstawy logistyki i planowania logistycznego
 • Nowoczesne koncepcje zarządzania logistycznego
 • Logistyka produkcji
 • Gospodarka zapasami i magazynem
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchami logistycznymi
 • Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji
 • Systemy informatyczne w TSL
 • Metodyka pisania prac dyplomowych
 • Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia:

Test z wybranych zagadnień programowych
Praca dyplomowa

Czas trwania studiów: 2 semestry / 192 godzin

Zapisz się online