Studia podyplomowe Fitness i Doradztwo Żywieniowe - Słupsk

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku 

 

Cel studiów

Celem studiów jest przede wszystkim wykształcenie profesjonalnej kadry przygotowanej do udzielania porad w zakresie aktywności fizycznej a także w zakresie prawidłowego sposobu żywienia.
Podczas zajęć słuchacze zdobędą praktyczną wiedzę na temat planowania sposobu żywienia dla wybranych grupach ludności w powiązaniu z różnorodną formą aktywności fizycznej. Nauczą się podstawowych zagadnień związanych z chorobami dietozależnymi. Dodatkowo zapoznają się z najnowszymi formami aktywności fizycznej mającymi na celu kształtowanie prawidłowej sylwetki. Uczestnicy otrzymają wiedzę jak skutecznie motywować i wspierać do działania osoby chcące zmienić swój zły sposób żywienia i styl życia.

Adresaci studiów

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych I i II stopnia kierunków Dietetyka, Wychowanie fizyczne. Dodatkowo dla:
– osób pracujących w centrach fitness, odnowy biologicznej;
– nauczycieli wychowania fizycznego,
– oraz pozostałych osób pragnących poszerzenia swojej wiedzę w tym obszarze.

Korzyści dla studentów

Zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie planowania żywienia, eliminowania błędów żywieniowych a także dostosowywania diety do rodzaju aktywności fizycznej. Ponadto słuchacze w ramach programu studiów nauczą się rozumieć mechanizmy powstawania zachowań żywieniowych mających wpływ na stan odżywienia organizmu. Dodatkowo zdobędą niezbędne umiejętności pozwalające na prowadzenie zajęć w ramach nowych form aktywności fizycznej a także zasad i technik zaczerpniętych z psychologii związanych z rozwojem osobistym osób uprawiających aktywność fizyczną i sport.

Wykładowcy

Zespół dydaktyczny tworzony jest przez specjalistów – praktyków w dziedzinie żywności i żywienia, aktywności fizycznej (trenerzy personalni) a także w zakresie psychologii. Zajęcia na studiach prowadzone są w nowoczesnej i aktywnej formie ćwiczeń, symulacji oraz multimedialnych wykładów. Aktywna i dynamiczna forma prowadzenia zajęć pozwoli również skupić się na rozwiązywaniu problemów wskazywanych na bieżąco przez słuchaczy studiów podyplomowych „Fitness i poradnictwo dietetyczne”

Program ramowy

 • Teoretyczne podstawy fitness
 • Fitness nowoczesne formy gimnastyki
 • Teoretyczne podstawy kulturystyki -ćw. siłowych
 • Podstawy anatomii i fizjologii
 • Psychologia sportu
 • Trening zdrowotny
 • Gimnastyka w fitness
 • Ćwiczenia taneczne i umuzykalniające
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Prawo w żywieniu
 • Żywienie człowiek
 • Towaroznawstwo artykułów spożywczych

Forma zaliczenia

Test z wybranych obszarów programowych

Czas trwania studiów: 2 semestry / 190 godzin

Zapisz się online