Studia podyplomowe Architektura Wnętrz - Słupsk

 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

 

 

Cel studiów

Podstawowym celem studiów „Architektura Wnętrz” jest przekazanie wiedzy i wykształcenie umiejętności zawodowych z zakresu kształtowania przestrzeni architektonicznej. W tej dziedzinie brakuje nadal specjalistów, gdyż dopiero od niedawna Polacy zaczęli odczuwać potrzebę posiadania „ładnego” i funkcjonalnego mieszkania lub biura. Studia mają za zadanie wykształcenie projektantów wnętrz, którzy będą posiadali odpowiednią wiedzę i umiejętności plastyczne potrzebne do profesjonalnego projektowania i aranżacji wnętrz mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej oraz innych, specjalnego  przeznaczenia,  a także będą potrafili:  „udzielić odpowiedzi” na określone wyzwanie projektowe; przeprowadzić projekt od koncepcji do projektu wstępnego; opracować projekt realizacyjny z dokumentacją techniczną; kontrolować poprzez nadzór poszczególne etapy realizacji projektu; korzystać z nowoczesnych materiałów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych; założyć i  prowadzić własną  firmę projektową.

 

Adresaci studiów

Studia skierowane są zarówno do tych, dla których przestrzeń zamknięta w architekturze może być obszarem kreacji artystycznej, jak również do tych, którzy interesują się współczesnym wzornictwem wnętrz i chcą swoje zainteresowania rozwinąć i poprzeć wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi. Kandydat na ten kierunek powinien posiadać predyspozycje do wybranej specjalności – dyplom ukończenia studiów wyższych (dyplom magistra sztuk, magistra, lub magistra inżyniera). W uzasadnionych przypadkach przyjmowani będą absolwenci innych kierunków, którzy pracują lub zamierzają działać w dziedzinie architektury wnętrz.

 

Ramowy program

 • Zarys historii architektury wnętrz
 • Materiałoznawstwo
 • Komputerowe wspomaganie projektowania
 • Podstawy rysunku
 • Formy przestrzenne
 • Podstawy rysunku technicznego w projektowaniu
 • Funkcja i forma, podstawy ergonomii
 • Podstawy kompozycji w projektowaniu
 • Podstawy projektowania architektonicznego
 • Detal architektoniczny
 • Wzornictwo i design – meble i elementy wyposażenia wnętrz
 • Techniki realizacyjne
 • Projektowanie wnętrz obiektów użyteczności publicznej
 • Projektowanie wnętrz obiektów prywatnych
 • Pracownia projektowa – dyplomowa

 

 

Forma zaliczenia

 • egzamin z przedmiotów teoretycznych
 • projekt realizacyjny, wizualizacje – przedmioty projektowe
 • przegląd – przedmioty artystyczne
 • obrona projektu dyplomowego
 • zdobycie wszystkich zaliczeń na karcie ocen

Czas trwania studiów: 210 godzin

Leave a Reply