Studia podyplomowe Administracja Publiczna - Słupsk

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku 

Cel studiów:

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania jednostek administracji publicznej, poznanie planu informatyzacji usług publicznych oraz problemów powstających w związku z informatyzacją tych usług, zapoznanie się ze strukturą i sposobem prowadzenia biuletynu informacji publicznej oraz przykładowym systemem elektronicznego obiegu dokumentów w urzędzie, zdobycie informacji dotyczących sposobów udoskonalenia kluczowych umiejętności, rozwiązywania problemów procesowych i podejmowania odpowiednich rozstrzygnięć spraw administracyjnych, zdobycie wiedzy o sposobach kontroli i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego oraz o finansach publicznych, ćwiczenie umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi usprawniającymi pracę w administracji.

Adresaci studiów:

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu i specjalności, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności niezbędne do wykonywania pracy urzędnika administracji publicznej. W programie studiów przewidziane jest przygotowanie uczestników do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL).

Pogram studiów:

 • Psychologia i etyka w pracy urzędnika
 • Podstawy finansów publicznych
 • Kontrola finansów publicznych
 • Postępowanie administracyjne i sądowe
 • Przetargi i zamówienia publiczne
 • Podstawy prawa
 • Audyt i kontrola w administracji publicznej
 • Zarządzanie jakością w administracji publicznej
 • Komunikacja w administracji
 • Podstawy rachunkowości budżetowej
 • Zarządzanie strategiczne i operacyjne
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Instytucje i źródła prawa w UE
 • Polityka regionalna UE
 • Unijne źródła finansowania inwestycji – zajęcia projektowo – warsztatowe
 • Technologia informacyjna (ECDL) – w administracji publicznej
 • Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia:

Egzamin końcowy
Praca dyplomowa

Czas trwania studiów: 2 semestry/ 186 godz.

Nabór trwa cały rok. Rozpoczęcie zajęć na kierunku możliwe jest po uzbieraniu grupy minimum 5 osób.

Zapisz się wypełniając nasz formularz zgłoszeniowy.

Z kandydatami będziemy się kontaktować telefonicznie po uzbieraniu wymaganej liczby chętnych.

Sprawdź ceny kierunków w naszym cenniku.